Concurs Castiga un TV LCD LG sau un e-book Kindle


Durata: 19 Decembrie 2011 - 16 ianuarie 2012
Tip: tragere la sorti
Premii:

Ce trebuie sa faci ? regulament
    Pentru înscrierea în concurs trebuie sa completaţi câmpurile formularului aflat în pagina de concurs cu date reale şi valide.
    Toate cele 5 câmpuri cu adresele de mail recomandate trebuie completate integral pentru intrarea în extragerea finală.
    Cele două premii vor fi acordate prin tragere la sorţi, aleatoriu.

Participa aici

Image 002
Perioada de desfășurare este 19.12.2011-16.01.2012. Concursul se încheie în data de 16.01.2012 la ora 00:00.
Câștigatorii vor fi aleși la sfârşitul campaniei, prin tragere la sorți în prezența unei comisii formată din angajatii Sc Inform Media Srl. Numele acestora vor fi afișate pe website imediat după ce s-a făcut extragerea și validarea câștigătorilor de către comisie.
Premiile oferite: 1 Kindle şi 1 televizor LCD LG
În cadrul acestei campanii, nu este posibila inlocuirea premiului cu contravaloarea acestuia în bani sau alte obiecte si premiul nu poate fi cedat catre terti. Imaginile premiilor sunt cu titlu de prezentare.
Din momentul în care premiul oferit nu se mai afla în posesia Organizatorului, respectiv din momentul incheierii procesului verbal de predare/ primire dintre Organizator si castigator, toate riscurile legate de aceasta se transfera la castigator.
Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia ca aceasta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.
Organizatorul nu garanteaza calitatea, funcționalitatea și alte aspecte legate de buna funcționare a premiului. Pentru reclamații, castigatorul se va adresa prestatorului de servicii. Organizatorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune aduse câștigătorului sau unor terțe persoane, ca urmare sau în legatura cu utilizarea premiului.
Organizatorul concursului "Câştigă cu topofertă!" este S.C. INFORM MEDIA. SRL, cu sediul social în Timisoara, str. Torontalului, DN 6, km 5, 7, Tipografia Timis Expres, Judet Timis, inregistrata la Registrul Comertului cu nr: J35/1935/2008, CUI RO 20201084, cont IBAN: RO89 RZBR 0000 0600 0348 0121
Concursul se va desfășura conform prezentului regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România.
La concursul "Castigă cu topoferta!" poate participa orice persoana fizica rezidenta în Romania, care a implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii concursului, care are o adresa de email valida.
Organizarea prezentului concurs se realizează în conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si pentru libera circulatie a acestor date. Participarea la acest concurs implica în mod expres si neechivoc ca datele transmise sa fie facute publice si sa fie folosite de catre organizator în scopuri publicitare pe suport audio, video si în ziar. Prin participarea la concurs, participantii utilizatori isi exprima în mod expres si neechivoc acordul ca datele lor personale sa fie folosite în activitatile de marketing ale organizatorului concursului, pentru validarea si acordarea premiului. www.topoferta.ro. este înscrisa în Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub Nr.0006421. Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la preluarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, dreptul de informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de opozitie (art.15), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de a se adresa justitiei (art.18).
NU pot participa la campanie agajatii societatii organizatoare, S.C Inform Media S.R.L , sotul/sotia sau rudele de gradul I ale acestora (parinti, copii).
NU pot participa la campanie si nu vor putea primi premii: persoanele juridice, indiferent de natura acestora sau pesoanele fizice autorizate (PFA), precum si persoanele fizice cu vârsta sub 18 ani sau
cele care nu dovedesc ca au domiciliul stabil în Romania.
Organizatorul isi va rezevă dreptul de a modifica prezentul Regulament cu condiția anunțării modificărilor pe www.topoferta.ro.
Prin acceptarea premiului oferit de către Organizator câştigătorul este de acord ca numele, datele sale de identificare sau fotografia sa să poată fi făcute publice şi folosite în scopuri publicitare de către Organizator în materiale tipărite, audio sau video fără ca acesta (câştigătorul) să emită pretenţii financiare împotriva organizatorului pentru realizarea acestor operaţiuni.
Odată înştiinţat câştigătorul, acesta trebuie să ridice premiul personal în locul, ziua şi data menţionate de Organizator. De asemenea, acesta va prezenta un document de identificare ale căror date trebuie să corespundă cu cele furnizate în e-mail. În caz contrar, câştigătorul nu va intra în posesia premiului. Identitatea câştigătorului şi valoarea premiului nu se pot transmite unei terţe persoane. În cazul în care câştigătorul nu se prezintă cu un document de identitate la locul, ziua şi data menţionate de Organizator va pierde orice drept asupra premiului.
Dacă în termen de 48 de ore de la anunţul oficial pe e-mail, câştigătorul nu revine cu un răspuns către echipa topoferta,ro, acesta pierde orice drept asupra premiului câştigat.
UPDATE: Momentan Google le-a retras drepturile pentru fisierul lor, insa in scurt timp organizatorii vor schimba ceva, noi i-am informat despre problemă
Image 003


Urmărește cele mai bune Promotii Online.

Ne intalnim pe chat pentru quizuri, coduri si distractie. Daca ne urmaresti pe Google+, Facebook sau pe twitter (chiar si prin sms) veti fi instiintati cand apar noutati. In coltul din dreapta sus aveti meniul cu toate quizurile si codurile disponibile.
Daca va sunt utile informatiile dati un like sau +1.Postat de Concursuri Online în 1/12/2012 05:39:00 p.m.